skip to Main Content

Recovery i Kræmmerhuset

Helt fra starten af Kræmmerhuset, har vi haft en meget bevidst indgang til samarbejdet med borgerne. Før kaldte vi det ”vi møder de unge i øjenhøjde”.

Vores respekt for de unge og vores bevidsthed om hvordan man udvikler sig, gjorde det nemt for os at tage nye perspektiver som empowerment, recovery og agentci til os.

Fælles for de perspektiver er at positionen for ekspertrollen er flyttet.

Man er nødt til at lytte og samarbejde, for det ”at komme sig er en langvarig og individuel unik proces, og det er derfor ikke muligt at strukturere eller manualisere en recoveryproces, sådan som det kendes fra bl.a. behandlingspsykiatrien.” (Topor)

Back To Top