skip to Main Content

Kræmmerhusets Sociale Fond

Her kan nuværende og tidligere indskrevne borgere søge støtte.

Vi tildeler støtten udfra konkret vurdering, og ønsker at understøtte borgeres mulighed for at flytte sig til et bedre sted i livet.

I bestyrelsen for fonden sidder en række folk der arbejder i Kræmmerhuset samt 3 eksterne.

De eksterne bestyrelsesmedlemmer er:
Mikkel Holmbäck, adm. direktør i Gladfonden
Jakob Hjuler Tamsmark, Partnerskabschef hos Teknik- og miljøforvaltningen i KBH.
Bettina Post, borgerrådgiver i Høje-Taastrup Kommune

Fonden tilbyder

Fonden har i sin opstart fået en donation fra Kræmmerhuset og Majinvest.
Kræmmerhuset tilbyder vi SKP-støtte under §85.
Vi tilbyder også egen midlertidig bolig i projektet “Bedre Social Praksis” under §107.
Vi beskæftiger os primært med borgere der har udfordringer med psykiatri og misbrug.

Det omhandler komplekse psykosociale problemstillinger, herunder kombinationen ADHD, psykiatriske diagnoser, medicinering og misbrug.
I Kræmmerhuset har vi stor erfaring med til støtte borgere, der ønsker at flytte fra botilbud under psykiatrien til egen bolig.

Samarbejdspartnere

Vi har gennem årene samarbejdet med blandt andet København, Albertslund, Ishøj, Hvidovre, Rødovre, Gladsaxe, Gentofte og Hillerød.

Værdier og pædagogik

Vi arbejder overordnet ud fra Axel Honneths tanker om anerkendelse og tager mere konkret udgangspunkt i den amerikanske psykolog Donald Winnicotts og den norske forsker og forfatter Berit Baes arbejde.
Det er den platform vi tilrettelægger og evaluerer vores pædagogiske praksis ud fra.

Fra Winnicott får vi anvisninger der understøtter vores rummelighed, og peger på løsning af konflikter uden brug af institutionelle regelsæt, sanktioner og straf. Med Berit Bae fokuserer vi på magtforhold i de kommunikations- og samspilsprocesser som relationen bygger på.

Den respekt og ligeværdighed, vi i Kræmmerhuset mener reducerer klientrollen, er den vi tidligere beskrev som det, at “vi møder brugerne i øjenhøjde”.

Pædagogisk praktisk arbejder vi ud fra et udviklingsperspektiv, altså forestillingen om at man kan komme sig.

folkpaapladsen_bw

Mere information

Hent pdf med beskrivelse af vores Sociale Fond.

logo – PDF

Kraemmerhuset.dk – login og manual

Vores samarbejdspartnere

Københavns kommune

Back To Top