skip to Main Content

Målgrupper

Historik

I Kræmmerhuset har vi nu mere end 25 år erfaring. Vores målgruppe var primært 15 til 25-årige i Storkøbenhavn. Kræmmerhuset dengang var fordelt på forskellige baser. Vi havde værested, skole, kosmetologuddannelse og autoværksted. Endelig etablerede vi et samarbejde med en række mindre selvstændige, hvor unge kunne komme i praktik, i de brancher de ønskede.

For snart 15 år siden blev vores borgergruppe voksne med psykisk skrøbelighed, og vi blev optaget af perspektivet om recovery.

Vi begyndte at samarbejde med borgerne med udgangspunkt i deres eget hjem, stoppede med dagtilbud, og ønskede i stedet at støtte folk til at komme ud i almindelige tilbud.

Værdier

Helt fra starten af Kræmmerhuset, har vi haft en meget bevidst indgang til samarbejdet med borgerne. Tidligere kaldte vi det, ”vi møder de unge i øjenhøjde”.

Respekt for de unge og vores bevidsthed om, hvordan man udvikler sig, gjorde det nemt for os at tage nye perspektiver som empowerment, recovery og agentci til os.

Fælles for de perspektiver er at positionen for ekspertrollen er flyttet, i forhold til den enkelte.

Man er nødt til at lytte og samarbejde, for det ”at komme sig er en langvarig og individuel unik proces, og det er derfor ikke muligt at strukturere eller manualisere en recoveryproces, sådan som det kendes fra bl.a. behandlingspsykiatrien.” (Topor)

 

Dagligdagen i praksis

Udgangspunktet for vores dagligdag er at borgere kender og samarbejder typisk med en til to fra Kræmmerhuset. Dette samarbejde er båret af en relation. Relationen er en nødvendig investering, både for professionel og borger. Det er kvaliteten af relationen der afgør om borgeren kan bruge den professionelle til at komme sig.

I dagligdagen møder vi borgeren med udgangspunkt i dennes hjem. Her støtter vi borgeren i de udfordringer denne har. Det kan både være praktiske, sociale og sundhedsmæssige udfordringer.

I praksis betyder det at vi er med borgeren der hvor behovet er. På kommunen og jobcenter, i psykiatrien, hos lægen og på indkøb er typiske steder, hvor mange ønsker en anden er med.

folkpaapladsen_bw

Mere information

Hent pdf med beskrivelse af vores Sociale Fond.

logo – PDF

Kraemmerhuset.dk – login og manual

Vores samarbejdspartnere

Københavns kommune

Back To Top