skip to Main Content
Diagnosen Som Begreb Og Praksis

Diagnosen som begreb og praksis

Diagnosen som begreb og lægefaglig praksis hænger tæt sammen med sygdom som begreb og fænomen.

Diagnosen skal udgøre en skelnen mellem sygdom og ikke sygdom og dermed afgrænse dem, der har et behandlingsbehov. Dermed er der en tæt sammen- hæng mellem sygdomsopfattelser og diagnosticering. Hvad der forstås ved sygdom, vil blive udforsket i baggrundsteksten ”Hvad er sygdom?”.

Back To Top